תיק מספר: עע"מ 967/13
מדור אזרחי
תאריך הגשה: 06/02/13
סטטוס תיק: סגור
מערער: פנחס צבעוני
משיב: יור הוועדה המקומית
   
אירוע אחרון: מסירת החלטה / החלטה נשלחה לצדד
בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע טל 077-2703333