תיק מספר: עע"מ 967/13 ע-1
מדור אזרחי
תאריך הגשה: 08/04/13
סטטוס תיק: סגור
מערער: אגודת קרן אורה בכרמיאל
משיב: פנחס צבעוני
   
אירוע אחרון: מסירת החלטה / החלטה נשלחה לצדד
בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע טל 077-2703333